150-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy

150-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy

Bezpłatna wysyłka w UE od 45 €

Twój Koszyk

Twój koszyk jest obecnie pusty.

Ogólne warunki handlowe

Identyfikacja dostawcy

SnS Commerce GmbH
Dyrektorzy zarządzający: Lukas Schütz, Michael Serafin
Windmühlgasse 9/14
1060 Wiedeń
Austria

Tel.: +43 (0) 1512 / 18 62

Numer rejestru handlowego: FN 477826 k
Sąd rejestrowy handlowy: Sąd Handlowy w Wiedniu

UID: ATU72609518

E-mail: office@sns-corp.com

Komisja Europejska udostępnia platformę do internetowego rozstrzygania sporów (OS), którą można znaleźć pod następującym linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

W przypadku sporu dotyczącego umowy konsumenckiej nie bierzemy udziału w procedurze rozstrzygania sporów przed konsumencką komisją arbitrażową. Nie mamy obowiązku brać w nich udziału.

 

 1. Ogólny

1.1 Klikając w trakcie składania zamówienia pole wyboru Ogólne warunki handlowe i związaną z tym deklarację klienta o wyrażeniu zgody na Ogólne warunki handlowe przedstawione poniżej, które klient może w każdej chwili przeglądać i zapisywać, niniejsze warunki stają się część odpowiedniej umowy kupna pomiędzy SnS Commerce GmbH (zwaną dalej „Sprzedawcą”) a klientem.

Ogólne warunki Klienta lub Klienta sprzeczne lub odbiegające od poniższych postanowień nie mają zastosowania.

1.2 Odmienne ustalenia zamawiającego lub klienta stają się częścią umowy tylko wtedy i w zakresie, w jakim sprzedający wyraził na nie zgodę.

1.3 Klienci i.S. niniejszymi warunkami mogą być konsumenci lub przedsiębiorcy.

Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, które w przeważającej mierze nie mają charakteru komercyjnego ani nie prowadzi działalności na własny rachunek.

Przedsiębiorcą jest każda osoba fizyczna lub prawna lub spółka osobowa, która zawiera transakcję prawną w ramach wykonywania swojej działalności handlowej lub działalności na własny rachunek.

 

 1. zawarcie umowy

2.1 Prezentacje produktów zawarte w sklepie internetowym sprzedawcy są niewiążące i podlegają zmianom, nie stanowią jeszcze wiążącej oferty, lecz służą klientowi jedynie jako przegląd i zaproszenie do złożenia prawnie wiążącej oferty zakupu.

2.2 Klient może złożyć ofertę zakupu w formie pisemnej, e-mailem lub za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia zintegrowanego ze sklepem internetowym sprzedawcy.

Dokonując zakupów online, Klient umieszcza wybrany artykuł w koszyku, klikając przycisk „Dodaj do koszyka”. Zawartość koszyka można wyświetlić w przeglądzie, klikając symbol torby u góry strony.

W tym przeglądzie klient może usunąć pojedyncze artykuły lub wszystkie pozycje z koszyka, wybierając symbol minusa pod każdą wyświetloną pozycją. Alternatywnie Klient może anulować proces składania zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku „wstecz” w przeglądarce lub zamknięcie okna przeglądarki. W żadnym z przypadków zamówienie nie zostało złożone.

W trakcie całego procesu składania zamówienia, aż do ostatecznego i wiążącego potwierdzenia oferty (patrz poniżej), Klient może anulować zamówienie zamykając przeglądarkę lub wracając do opisanych powyżej kroków.

Po dokonaniu wyboru i prawidłowym połączeniu towarów, a Klient chce kontynuować składanie zamówienia, klika przycisk „Zamów teraz”. Teraz klient może zalogować się jako klient, złożyć zamówienie jako gość lub zarejestrować się. W dwóch ostatnich przypadkach Klient podaje swoje dane adresowe. Rejestracja wymaga wyrażenia zgody na przechowywanie poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola. Po kolejnych kliknięciach przycisku „Dalej” Klient dokonuje wyboru sposobu wysyłki i płatności. Na koniec klient otrzymuje przegląd wprowadzonych danych i niezbędnych szczegółów zamówienia. Tutaj klient może dokonać zmian po raz ostatni, klikając wyświetlony link „edytuj” i wprowadzając zmiany. Również w tym przypadku Klient ma nadal możliwość anulowania procesu zamówienia poprzez zamknięcie okna przeglądarki lub cofnięcie się do poprzednich kroków przyciskiem „Wstecz” przeglądarki.

Jeśli Klient zgadza się z zamówieniem, klika przycisk „Zamów teraz z obowiązkiem zapłaty”. Naciśnięcie tego przycisku powoduje złożenie przez Klienta wiążącej oferty zawarcia umowy kupna.

Zamiast przycisku „Zamów teraz” klient może również kliknąć przycisk „PayPal”, po czym zostanie przekierowany na stronę PayPal. Tam musi wprowadzić swoje dane dostępowe. Autoryzując płatność, Klient składa wiążącą ofertę zawarcia umowy kupna.

Sprzedawca najpierw przesyła drogą elektroniczną potwierdzenie otrzymania oferty zakupu Klienta („potwierdzenie zamówienia”). W każdym przypadku umowa kupna jest niezależna od wcześniej przesłanego potwierdzenia odbioru tylko poprzez przesłane później pisemne „potwierdzenie wysyłki” od sprzedawcy. Sprzedawca może w terminie 2 dni przyjąć wiążącą ofertę Klienta. Jest to równoznaczne z wyraźną akceptacją poprzez potwierdzenie wysyłki, jeżeli sprzedawca dostarczy zamówiony towar w tym terminie. Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia – np. po sprawdzeniu zdolności kredytowej Klienta.

Przy składaniu zamówienia drogą elektroniczną Klient składa wiążącą ofertę poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Sprzedawcy. Jeżeli oferta zostanie przyjęta, sprzedawca odpowie w ten sam sposób (potwierdzenie zamówienia). Umowa kupna zostaje zawarta dopiero po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia; akceptacja jest równoznaczna z dostawą towaru.

Niezależnie od sposobu, w jaki Klient wybierze swoją ofertę, Sprzedawca ma prawo ją przyjąć w terminie 2 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia lub poprzez jego przesłanie.

W przypadku uzgodnienia sposobu płatności przedpłata (np. karta kredytowa, PayPal, przelew natychmiastowy), umowa zostaje zawarta z chwilą zatwierdzenia płatności. Sprzedawca akceptuje ofertę Klienta.

2.3 Tekst umowy (składający się z danych zamówienia oraz warunków, w tym zasad anulowania) zostanie przesłany klientowi wraz z potwierdzeniem zamówienia.

Klient ma obowiązek upewnić się, że adres e-mail podany przez niego przy zakupie jest poprawny, aby wiadomości e-mail wysyłane przez sprzedawcę mogły być odbierane pod tym adresem. W szczególności, korzystając z filtrów SPAM, klient musi upewnić się, że wszystkie wiadomości e-mail wysłane w związku z zakupem przez sprzedawcę lub jego dostawców usług przetwarzania zakupów mogą zostać dostarczone.

Ogólne Warunki Handlowe w ich najnowszej wersji są zawsze dostępne na stronie internetowej Sprzedawcy i Klient może z nich skorzystać. Dane zamówienia z reguły nie są zapisywane i klient nie może ich później wywołać.

W związku z tym za przechowywanie danych dotyczących zamówienia odpowiada Klient. Klient może przeglądać historię zamówień poprzez swoje konto klienta tylko wtedy, gdy przed złożeniem zamówienia zaloguje się swoimi danymi klienta.

Niniejsze warunki umowne można wydrukować za pomocą funkcji drukowania przeglądarki lub zapisać na komputerze za pomocą funkcji „Zapisz stronę”.

2.4 Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, zastrzeżona jest prawidłowa i terminowa dostawa własna. Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta będącego przedsiębiorcą o niedostępności przedmiotu dostawy, a w przypadku odstąpienia od umowy niezwłocznie zwróci Klientowi należną kwotę.

2.5 Późniejsze zmiany informacji można następnie przekazać sprzedającemu drogą e-mailową lub telefoniczną. Późniejsze zmiany w złożonej ofercie nie mają jednak wpływu na ważność i wiążący charakter oferty dla Klienta.

2.6 Wszystkie produkty sprzedawane są wyłącznie w zwyczajowo przyjętych ilościach. Dotyczy to zarówno liczby produktów zamawianych w ramach zamówienia, jak i składania wielokrotnych zamówień na ten sam produkt, przy czym poszczególne zamówienia obejmują normalną ilość przypadającą na gospodarstwo domowe.

2.7 Warunki umowne są dostępne wyłącznie w języku niemieckim dla klientów z Niemiec, Austrii i Szwajcarii.

 1. Prawo odstąpienia od umowy

Konsumentom (definicja patrz punkt 1.3 Ogólnych Warunków Handlowych) przysługuje prawo odstąpienia od umowy zgodnie z przepisami dotyczącymi sprzedaży na odległość.

Jako konsument masz prawo odwołać swoje oświadczenie umowne zgodnie z poniższymi instrukcjami:

Prawo odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie czternastu dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem objęła towar w posiadanie.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musisz

 

SnS Commerce GmbH
Dyrektorzy zarządzający: Lukas Schütz, Michael Serafin
Windmühlgasse 9/14
1060 Wiedeń
Austria

Tel.: +43 (0) 1512 / 18 62

E-mail: office@sns-corp.com

w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą lub e-mailem) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Możesz w tym celu skorzystać z załączonego przykładowego formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe.

Aby dotrzymać terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Konsekwencje odwołania

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Ciebie sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy powiadomienie o odstąpieniu od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w żadnym wypadku nie poniosą Państwo opłat za ten zwrot. Możemy odmówić zwrotu pieniędzy do czasu otrzymania zwróconych towarów lub dostarczenia przez Państwa dowodu ich zwrotu, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Musisz zwrócić lub przekazać nam towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu czternastu dni.

Ponoszą Państwo bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Ponosisz odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów.

-Koniec odwołania-

 
Wzór formularza odstąpienia od umowy

(Jeśli chcesz odstąpić od umowy, wypełnij ten formularz i odeślij go.)

- Jakiś

SnS Commerce GmbH
Dyrektorzy zarządzający: Lukas Schütz, Michael Serafin
Windmühlgasse 9/14
1060 Wiedeń
Austria

E-mail: biuro@sns-corp.com

- Ja/my (*) niniejszym odstępuję/odstępujemy od zawartej przeze mnie/nas (*) umowy zakupu następującego towaru (*)/świadczenia następującej usługi (*)

- Zamówiono w dniu (*)/otrzymano w dniu (*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku zgłoszenia dokonywanego w formie papierowej)

- Punkt odniesienia

_______________

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 1. Cena i składniki ceny

4.1 Wszystkie ceny podane są w EUR (€) i zawierają ustawowy podatek VAT. Kwotę podatku VAT znajdziesz w tabeli krajów, którą znajdziesz pod poniższym linkiem: https://www.panthrix.de/pages/tax. Ceny są cenami ostatecznymi. Rabaty gotówkowe i inne rabaty nie są udzielane, chyba że w danej ofercie znajduje się o tym dodatkowa i wyraźna wzmianka.

4.2 Koszty pakowania, frachtu, poczty i wysyłki w momencie składania zamówienia nie są wliczone w cenę. Koszty tego można znaleźć w tabeli kosztów wysyłki, którą znajdziesz pod poniższym linkiem: https://www.panthrix.de/pages/tax

4.3 Odpowiednie opcje płatności zostaną podane klientowi w ramach oferty (opis przedmiotu). Akceptowane będą wyłącznie metody płatności określone w odpowiednich ofertach. Są to szczegółowo: PayPal, karta kredytowa lub przelew bezpośredni.

4.4 Jeśli uzgodniono płatność z góry, klient zobowiązuje się do zapłaty odpowiedniej ceny zakupu. Poniesione koszty wysyłki należy uiścić w ciągu 10 dni od otrzymania wezwania do zapłaty. Po upływie tego terminu Klient zalega z płatnością i nie składa dalszych wezwań do zapłaty.

 

 1. zachowanie tytułu

Dostarczony towar pozostaje własnością sprzedającego do chwili całkowitej zapłaty za towar.

 

 1. Ryzyko utraty, warunki dostawy i wysyłki

6.1 Jeżeli nie uzgodniono inaczej z Klientem, zakupiony towar zostanie wysłany na podany przez Klienta adres dostawy. Odbiór przez Klienta możliwy jest wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu i potwierdzeniu przez Sprzedawcę.

6.2 Zakupione przedmioty zostaną wysłane przez sprzedającego w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania płatności. Czas dostawy wynosi 3-4 dni robocze, jeśli tabela wysyłkowa nie zawiera innych informacji o czasie dostawy. Tabela wysyłek znajduje się pod poniższym linkiem: https://www.panthrix.de/pages/tax

6.3 W przypadku przedsiębiorców ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia stanu towaru przechodzi na kupującego z chwilą wydania towaru, w przypadku sprzedaży wysyłkowej z chwilą przekazania towaru zleconej firmie spedycyjnej lub logistycznej .

6.4 Jeżeli Klientem jest Konsument, ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia sprzedanego towaru przechodzi dopiero z chwilą wydania towaru Konsumentowi lub wyznaczonemu przez niego odbiorcy. Dotyczy to również zakupów wysyłkowych.

 

 1. Odpowiedzialność i gwarancja

7.1 Odpowiedzialność i rękojmia opierają się na przepisach ustawowych. W przypadku wadliwości klient ma prawo do późniejszego wykonania zgodnie z §§ 437 nr 1, 439 BGB, jeśli spełnione są wymogi prawne. Nie ma to wpływu na prawa kupującego wynikające z § 437 nr 2 i nr 3 BGB.

7.2 W przypadku przedsiębiorców Sprzedawca ma prawo wybrać, czy zapewnić dostawę zastępczą czy naprawę. Nie ma to wpływu na prawa kupującego wynikające z § 437 nr 2 i nr 3 BGB.

 

 1. Prawo autorskie

Kopiowanie lub wykorzystywanie zdjęć, grafik i tekstów dozwolone jest wyłącznie za pisemną zgodą sprzedawcy. W przypadku naruszenia praw autorskich sprzedawca podejmie kroki prawne w ramach przysługujących mu prawnie możliwości.

 

 1. Wpływowy

Bazę influencerów tworzymy za pomocą odpowiedniego formularza na naszej stronie internetowej. Rejestrując się w tym serwisie, przekazujesz jednocześnie proste, nieodwołalne prawa do użytkowania zdjęć, które zamieszczasz w związku z naszymi produktami na platformach mediów społecznościowych i są one nieograniczone pod względem czasu, przestrzeni i treści. Możemy wykorzystywać te zdjęcia w dowolny sposób i w dowolnych mediach (drukowanych oraz cyfrowych, w tym w Internecie), pod warunkiem, że podasz swoje imię i nazwisko. W szczególności nieograniczone

 • Prawo do reprodukcji
 • Prawo do dystrybucji
 • Prawo dostępu publicznego
 • Pobieranie i prawo online
 • Prawo do komunikacji publicznej
 • Prawo do edycji
 • prawa do druku
 • Prawo do reklamy
 • Zarządzanie towarami 

Zrzekają się Państwo wszelkich płatności na rzecz nas z tytułu udzielenia wyżej wymienionych praw do użytkowania.

 

 1. Przechowywanie danych / ochrona danych

Jeżeli zawrzesz z nami umowę na odległość, np. dokonując zakupów w naszym sklepie internetowym, dane będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO. Ponadto mamy uzasadniony interes w kontroli zdolności kredytowej zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO. Dane, które podajesz przy zawieraniu umowy lub rejestracji, w szczególności imię i nazwisko, adres oraz adres e-mail, są niezbędne do realizacji i przetwarzania umowy. Bez nich umowa nie może zostać zrealizowana. Są Państwo o tym wyraźnie informowani zgodnie z Art. 13 ust.2 lit. e RODO. Dane będą również przekazywane podmiotom trzecim, jeśli będzie to absolutnie konieczne (np. dostawcom usług spedycyjnych).

Dane rejestracyjne będą przechowywane tak długo jak długo istnieje konto. Jeśli zostanie to usunięte, dane konta również zostaną usunięte.

ochrona danych

Podczas procesu składania zamówienia dane osobowe przesyłane są drogą internetową z wykorzystaniem szyfrowania SSL. Strona internetowa oraz pozostałe systemy są zabezpieczone środkami technicznymi i organizacyjnymi przed utratą, zniszczeniem, dostępem, modyfikacją lub rozpowszechnianiem danych przez osoby nieuprawnione.

przechowywanie danych

Tekst umowy zostaje zapisany, a dane zamówienia i ogólne warunki przesłane do Klienta e-mailem. Każdy, kto zarejestrował się jako klient, może przeglądać poprzednie zamówienia w obszarze logowania klienta.

Twoje dane do zawarcia umowy przechowywane są do upływu terminu przedawnienia. Przechowywanie Twoich danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b RODO. W przeciwnym razie czas przechowywania Twoich danych wynika z naszych obowiązków przechowywania danych handlowych i podatkowych. W tym przypadku przechowywanie Twoich danych odbywa się na podstawie Art. 6 ust.1 S.2 lit.c RODO. Jeżeli nie będą już potrzebne do powyższych celów, zostaną niezwłocznie usunięte.

prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych. Nowe Ogólne rozporządzenie o ochronie danych znacznie rozszerzyło Twoje prawa. Są one wymienione w naszym oświadczeniu o ochronie danych i krótko wyjaśnione, podając podstawę prawną.

Z regulaminem i oświadczeniem o ochronie danych można zapoznać się w każdej chwili na stronie internetowej. Dalsze informacje na temat ochrony danych znajdują się w oświadczeniu o ochronie danych.

 

 1. Prawo właściwe oraz wybór prawa i miejsca rozprawy

Prawo Republiki Federalnej Niemiec. Przepisy ONZ dotyczące sprzedaży nie mają zastosowania. Ten wybór prawa nie ma zastosowania do konsumentów, jeżeli przyznana ochrona zostanie cofnięta ze względu na bezwzględnie obowiązujące przepisy państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu.

 

 1. Klauzula rozdzielności

Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszej umowy, w tym niniejsze Ogólne Warunki Handlowe, okażą się lub staną się w całości lub w części nieważne, nie ma to wpływu na ważność pozostałych postanowień.